Carregant...
 

Contingut anual de LesLleis.com2017

SituacióTítolData documentData publicacióEntrada en vigor
Decret, del 4 de gener del 2017, pel qual s’aprova l “Annex 2. Condicions de circulació” del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, del 24 d’abril del 2002, que queda fixat per a l’any 2017
04/01/201711/01/201701/02/2017
Reglament, de l’11 de gener del 2017, de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris
11/01/201718/01/201719/01/2017
Reglament, de l’11 de gener del 2017, de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi
11/01/201718/01/201718/01/2017
Decret, de l’11 de gener del 2017, pel qual es fa pública la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) de l’any 2016, per a Andorra
11/01/201718/01/2017
Decret, de l’11 de gener del 2017, de modificació del Decret, de l’11 de desembre del 2013, d’aprovació del Reglament relatiu al passaport ordinari, modificat pel Decret del 9 de març del 2016
11/01/201718/01/201723/01/2017
Decret, de l’11 de gener del 2017, de modificació del Decret, del 19 d’octubre del 2016, pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer
11/01/201718/01/201718/01/2017
Correcció d’errata, del 18 de gener del 2017, per la qual s’esmena un error de transcripció constatat al Decret, de l’11 de gener del 2017, pel qual s’aprova la modificació del Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris
18/01/201725/01/2017
Decret, del 18 de gener del 2017, de modificació del Decret, de l’11 de gener del 2017, de modificació del Reglament relatiu al passaport ordinari aprovat per Decret, de l’11 de desembre del 2013, i modificat pel Decret del 9 de març del 2016
18/01/201723/01/2017
Reglament, del 18 de gener del 2017, relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor
18/01/201725/01/201726/01/2017
Decret, del 25 de gener del 2017, de modificació del Decret, del 18 de maig del 2016, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris
25/01/201701/02/201702/02/2017
Decret, del 25 de gener del 2017, de modificació de l’annex núm. 11 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana
25/01/201701/02/201722/02/2017
Decret, del 30 de gener del 2017, d’aprovació de les tarifes de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi i del valor del punt de jubilació per a l’any 2017
30/01/201731/01/2017
Decret, del 30 de gener del 2017, pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any 2016
30/01/201731/01/2017
Reglament, de l’1 de febrer del 2017, regulador de la prova per obtenir l’habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades
01/02/201708/02/201709/02/2017
Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017
09/02/201728/02/201701/03/2017
Llei 2/2017, del 9 de febrer, qualificada de modificació de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia
09/02/201701/03/201702/03/2017
Llei 1/2017, del 9 de febrer, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum
09/02/201702/03/201702/03/2017
Decret, del 22 de febrer del 2017, de modificació del Decret, del 14 de gener del 2015, d’aprovació del Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, modificat pel Decret del 20 de gener del 2016
22/02/201701/03/201702/03/2017
Ordre ministerial, del 22 de febrer del 2017, d’actualització de l’Annex 4 del Reglament relatiu a l’ús de productes fitosanitaris, de 12 de juny del 2013
22/02/201708/03/201708/03/2017
Reglament, del 8 de març del 2017, de funcionament de la Comissió de Seguiment de la Caça, de les comissions tècniques dels vedats de caça, i de la Comissió de Seguiment de la Pesca
08/03/201715/03/201716/03/2017
Reglament, del 8 de març del 2017, per a la identificació i el registre d’animals de companyia
08/03/201715/03/201716/03/2017
Reglament, del 8 de març del 2017, de quota de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball
08/03/201715/03/201715/03/2017
Reglament, del 15 de març del 2017, d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional
15/03/201722/03/201723/03/2017
Llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral
16/03/201705/04/201706/04/2017
Decret, del 22 de març del 2017, de modificació del Decret de les condicions de compra de l’energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, del 24 d’octubre del 2012
22/03/201729/03/201721/04/2017
Reglament, del 22 de març del 2017, regulador de la qualitat de l’aire interior de les zones de joc dels casinos i bingos
22/03/201729/03/201730/03/2017
Acord, del 22 de març del 2017, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals 20, 320 i 22 entre Tarascon-sur-Ariège i la frontera francoandorrana
22/03/201719/07/2017
Llei 5/2017, del 29 de març, de creació del Grup d’Ex Síndics i Ex Consellers Generals (GESCO)
29/03/201719/04/201720/04/2017
Reglament, del 29 de març del 2017, relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici 2017
29/03/201731/05/201701/06/2017
Llei 8/2017, del 20 d’abril, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989
20/04/201717/05/201718/05/2017
Llei 6/2017, del 20 d’abril, de modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari
20/04/201717/05/201718/05/2017
Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments
20/04/201717/05/201717/06/2017
Decret, del 26 d’abril del 2017, de modificació del Decret, del 18 de maig del 2016, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris
26/04/201703/05/201704/05/2017
Reglament, del 26 d’abril del 2017, de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals corresponents als diferents grups de la CNO
26/04/201703/05/201703/05/2017
Decret, del 3 de maig del 2017, de modificació del Reglament d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà
03/05/201710/05/201710/05/2017
Reglament, del 17 de maig del 2017, regulador del Programa de foment de l’ocupació i la formació en el sector privat
17/05/201724/05/201725/05/2017
Reglament, del 17 de maig del 2017, regulador del Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat
17/05/201724/05/201725/05/2017
Reglament, del 17 de maig del 2017, regulador del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic
17/05/201724/05/201725/05/2017
Reglament, del 17 de maig del 2017, per a la reducció del consum de les bosses de plàstic
17/05/201724/05/201724/11/2017
Reglament, del 17 de maig del 2017, regulador del Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades
17/05/201724/05/201725/05/2017
Reglament, del 17 de maig del 2017, regulador del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys
17/05/201724/05/201725/05/2017

25/05/201709/06/201710/06/2017
Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes
25/05/201714/06/201715/06/2017
Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat
25/05/201714/06/201714/07/2017
Reglament, del 31 de maig del 2017, de desenvolupament de la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal
31/05/201709/06/201710/06/2017
Reglament, del 7 de juny del 2017, regulador de les normes internes de funcionament de la Cambra de Saigs
07/06/201714/06/201715/06/2017
Reglament, del 7 de juny del 2017, regulador de les normes deontològiques de la professió de saig
07/06/201714/06/201715/06/2017
Reglament, del 7 de juny del 2017, regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris
07/06/201714/06/201701/09/2017
Reglament, del 7 de juny del 2017, regulador de la distribució competencial, la participació, la planificació, la inspecció i el finançament en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris
07/06/201714/06/201701/09/2017
Reglament, del 7 de juny del 2017, d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social
07/06/201714/06/201705/07/2017
Decret, del 14 de juny del 2017, de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la CASS en relació amb determinats actes i procediments del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
14/06/201721/06/201701/07/2017
Decret, del 21 de juny del 2017, de modificació del Decret, del 5 de setembre del 2016, d’aprovació del Reglament de gestió i caça de l’Isard
21/06/201728/06/201729/06/2017
Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
22/06/201719/07/201720/07/2017
Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
22/06/201719/07/201701/01/2018
Llei 13/2017, del 22 de juny, de crèdit extraordinari per adquirir una parcel·la de terreny situada a la partida del Pedral d’Encamp que s’ha d’incorporar a l’Escola Andorrana
22/06/201719/07/201720/07/2017
Reglament, del 28 de juny del 2017, regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant
28/06/201705/07/201705/10/2017
Reglament, del 28 de juny del 2017, de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi
28/06/201705/07/201705/07/2017
Decret, del 5 de juliol del 2017, de modificació de determinats actes de biologia mèdica del títol XV de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
05/07/201712/07/201713/07/2017
Reglament, del 12 de juliol del 2017, regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades
12/07/201719/07/201720/07/2017
Llei 15/2017, del 13 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
13/07/201702/08/201703/08/2017
Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic
13/07/201702/08/201703/08/2017
Reglament, del 2 d’agost del 2017, de desenvolupament de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal
02/08/201709/08/201710/08/2017
Decret, del 2 d’agost del 2017, de modificació del Decret, del 18 de maig del 2016, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris
02/08/201709/08/201710/08/2017
Reglament, del 2 d’agost del 2017, de gestió i caça del mufló en vedat temporal
02/08/201709/08/201710/08/2017
Decret, del 23 d’agost del 2017, de modificació del Decret d’aprovació del Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic
23/08/201730/08/201731/08/2017
Reglament, del 6 de setembre del 2017, regulador del contracte en pràctiques formatives
06/09/201713/09/201713/09/2017
Reglament, del 6 de setembre del 2017, regulador de les pràctiques formatives en el centre escolar de la societat Formand, SL, conegut amb el nom de Vatel Andorra
06/09/201713/09/201714/09/2017
Decret, del 20 de setembre del 2017, d’aprovació de la modificació de l’article 8, apartat 4, del Decret d’aprovació del Reglament de sistemes de compensació
20/09/201727/09/201728/09/2017
Decret, de l’11 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 18 de maig del 2016, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris
11/10/201718/10/201719/10/2017
Reglament, del 18 d’octubre del 2017, de modificació de l’article 5 del Reglament de seguretat a les escoles
18/10/201725/10/201726/10/2017
Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
20/10/201715/11/201716/11/2017
Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns
20/10/201715/11/201716/11/2017
Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns
20/10/201715/11/201701/01/2018
Decret, del 25 d’octubre del 2017, pel qual s’afegeix un punt 5 a l’article 52 del Reglament del Cos de Banders, en relació a la tasca d’observació nivometeorològica
25/10/201702/11/201703/11/2017
Reglament, del 25 d’octubre del 2017, de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys
25/10/201702/11/201703/11/2017
Llei 20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica
27/10/201722/11/201723/11/2017
Decret, de 31 d’octubre del 2017, de modificació del Decret, del 7 de juny del 2017, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris
31/10/201708/11/201709/11/2017
Reglament, del 6 de desembre del 2017, del règim fiscal d’operacions de reorganització empresarial, i la modificació del Reglament de l’impost sobre societats i la del Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
06/12/201713/12/201714/12/2017